info@zasilanie.com (22) 100-42-99 Poniedziałek - Piątek 8-16
Gwarancja i usługi posprzedażne

GWARANCJA

 1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy w sprzedaży detalicznej.
 2. Wszelkich napraw dokonuje wyłącznie serwis VOLT Polska Sp. z o.o.
 3. Wymiana urządzenia na nowe następuje po trzech naprawach gwarancyjnych.
 4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
  • po upływie okresu Gwarancji w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż VOLT Polska Sp. z o.o.
  • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami VOLT Polska Sp. z o.o.
  • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru
  • w przypadku, gdy uszkodzenia towaru powstały na skutek:
   • szkodliwego promieniowania
   • jakiegokolwiek urazu mechanicznego
   • zwarcia instalacji elektrycznej
   • zapylenia
   • zawilgocenia (m.in.: kondensacja pary wodnej)
  • w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą dostarczenia wadliwego towaru do Serwisu VOLT Polska Sp. z o.o.
 2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 3. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub kopii dokumentu sprzedaży (FV, Paragon) oraz formularza reklamacyjnego.
 4. Pobierz formularz reklamacyjny: POBIERZ
 5. Za sprzęt odebrany po terminie 30 dni od daty wykonania pobierana jest opłata za składowanie w wysokości 2% aktualnej ceny produktu za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni sprzęt zostaje zezłomowany.
 6. W procesie naprawy serwis kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów wynikłych w trakcie naprawy oraz po realizacji zlecenia jako informacja o możliwości odbioru sprzętu.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach.

CZAS NAPRAWY

 1. Volt Polska Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 3. Czas naprawy może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis nieujawnionych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

KOSZTY NAPRAW POGWARANCYJNYCH

 1. Wszystkie czynności naprawcze wykonywane na urządzeniach, po okresie Ich gwarancji obciążone są odpłatnością po stronie klienta.
 2. Ceny są ustalane przez serwis w oparciu o ceny części użytych do naprawy doliczając koszt za czas pracy serwisu.
 3. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub możliwości naprawy serwis skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia zakresu robót.
 4. W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient zostanie obciążony kosztem diagnozy.
 5. W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Uszkodzony sprzęt należy odesłać na adres serwisu:
  • VOLT Polska Sp. z o.o.
  • ul. Grunwaldzka 76
  • 81-771 Sopot
  • Telefon: (58) 526-15-05
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl